TOP

Promak text logotyp

Språktjänster och översättning till svenska

Vad behöver du hjälp med?
Läs mer

Välkommen till Promak text

Språket är vårt viktigaste kommunikationsmedel. Därför är det viktigt att ordvalet är rätt och förmedlar samma tanke när det översätts från ett språk till ett annat, och att grammatik, interpunktion och stavning är korrekt.
Vi hjälper dig med korrekturläsning av svensk text och översättning från engelska och danska till svenska; allt från en kort pressrelease till en omfattande teknisk manual. Alla uppdrag, små såväl som stora, är välkomna.

Nå fler – öka försäljningen

Även om många svenskar är duktiga på engelska, är det många som är tveksamma till att köpa en produkt eller tjänst om texten bara finns på engelska. Dessutom kan en konsument i många fall kräva att få en bruksanvisning på svenska. En professionellt översatt text ger ett gott intryck av ditt företag, till skillnad från dåligt översatta eller maskinöversatta texter.

Leveranser i tid

När vi kommit överens om en deadline, levererar vi i tid. Promak text har 13 års erfarenhet av översättning, och har därför en god uppfattning om hur mycket tid som behövs för ett uppdrag.

Hög kvalitet

Vi arbetar alltid med moderna översättningsverktyg för att översättningarna ska bli konsekventa, så att samma term översätts på samma sätt i hela texten. Självklart korrekturläses alla översättningar innan leverans. Och till sist görs en kvalitetskontroll, som bland annat består av en stavningskontroll och verifiering av taggar i texten.

13 års erfarenhet av översättning

Mikael Adolfsson, fullvärdig medlem av Sveriges facköversättarförening

"Mikael Adolfsson har arbetat för oss ... sedan i november 2011 ... och har alltid levererat översättningar ... med hög kvalitet. Vi är mycket nöjda med nivån på hans tjänster."

Giuseppe Bianchini - PRISMA Quality Manager, Italy