TOP

Vanliga frågor och svar

Vad innebär korrekturläsning?

Det finns många olika nivåer av textgranskning och den enklaste varianten brukar kallas korrekturläsning. Normalt innebär det en kontroll av korrektur innan publicering. Ibland använder man ordet korrekturläsning lite slarvigt om en enklare kontroll av att grammatik (t.ex. böjningsform), stavning och interpunktion är korrekt. Det sistnämnda ligger dock närmare det som kallas kontrolläsning.
Vill man ha en mer omfattande kontroll så bör man välja textgranskning. Då går vi igenom texten mer på djupet och rättar även problem med ordval och stil. Textgranskning debiterar vi per timme.

Hur tar ni betalt för översättningstjänster och andra språktjänster?

Oftast debiterar man per ord, men i vissa fall är det inte praktiskt att göra det, och då debiteras timlön.

Vad betyder källtext, källspråk, måltext och målspråk?

Källtext är den text man översätter från, och källspråk är det språk man översätter från. Måltext kallar man den översatta texten, och målspråk är det språk man översätter till.

Jag har en text som måste översättas snabbt, kan den delas på flera översättare?

Nej, de flesta seriösa översättningsföretag gör inte så, och självklart gör inte vi heller så. Anledningen är helt enkelt att alla översättare har sin egen språkliga stil. Om man skulle dela upp en text på olika översättare och sedan bara klippa ihop översättningen, skulle man få en text med växlande stil och med olika ord i översättningen för samma ord i källtexten. Ingen av dessa översättningar behöver vara felaktiga, men det skulle bli förvirrande för läsaren. Det är bättre att avsätta tillräckligt med tid för översättningen.