TOP

Referenser

Här följer ett urval av de referenser jag fått under åren


"Mikael Adolfsson har arbetat för oss i mer än sex år nu (sedan i november 2011, för att vara mer exakt) och har alltid levererat översättningar från engelska till svenska med hög kvalitet. Han har även arbetat med korrekturläsningsprojekt vid behov, enligt kundernas önskemål.
Vi är mycket nöjda med nivån på hans tjänster, särskilt med tanke på att han ganska ofta måste hålla extremt korta deadliner från våra kunder i Fjärran Östern."
Giuseppe Bianchini, kvalitetsansvarig på Prisma, Italien

"Vi ger våra högsta rekommendationer till Mikael Adolfsson. Han presterar toppkvalitet och håller deadline."
Sanwes Sproginstitut

"Swetext Swedish Translations har huvudsakligen använt Mikael Adolfsson för svensk översättning och korrekturläsning. Arbetet har alltid varit tillfredsställande och med kvalitet. Mikael håller alltid tiden, är tillförlitlig och har mycket goda kunskaper i svenska. Swetext ger honom sina varmaste rekommendationer för liknande arbete i framtiden."
Swetext

"Samarbetet med dig har hittills varit mycket enkelt och trevligt och du har visat dig vara en professionell översättare. Därför vill vi fortsätta att samarbeta med dig."
Noomus Translations