TOP

Våra tjänster

Översättning

Vi översätter från engelska och danska till svenska. Specialiseringen är tekniska texter av olika slag, men översättning av miljontals ord har gett erfarenhet inom många olika områden.
Skicka gärna texten som ska översättas, så tittar vi på den och avgör om den ligger inom vårt kompetensområde.

 
Språktjänster

Vi kan hjälpa dig med oberoende granskning av översatta texter. Vi kan också hjälpa dig med förslag på textförändringar som kan göra en svensk text mer lättläst eller kontrollera och rätta maskinöversatt text.

 
Korrekturläsning

Om du redan har en svensk text, kan vi hjälpa dig med korrekturläsning. Då slipper du de vanligaste felen i form av enklare grammatiska fel, stavfel och fel interpunktion.

 

Har du inte beställt översättningar tidigare?

  

Bra att tänka på
"Översättning är ett samarbete mellan översättare och beställare. Även om man är expert på ett visst språk och ett visst ämnesområde kan man inte veta allt. Översättare har ofta vissa specialområden, men de kan inte alltid veta vilka uttryck och termer ett enskilt företag föredrar. Därför kan översättaren och kunden behöva 'arbeta ihop sig'. Se gärna ett eller ett par inledande uppdrag som en investering för ett gott framtida samarbete." (Citat ur SFÖ:s broschyr "Goda råd till köpare av översättningar".)

Du kan få många fler goda råd i broschyren jag citerade ur här ovan.

Du hittar mer nyttig information på sidan Vanliga frågor och svar.

Innan du beställer

  • Gör beställningen i god tid. Översättning är ett hantverk och det behövs tid för att skapa en bra översättning.
  • Har du särskilda termer eller synonymer som du gärna vill att vi använder, får du gärna skicka dem i en vanlig Excel-fil tillsammans med filen som ska översättas. Det näst bästa är om vi kan få referensmaterial på liknande tidigare översättningar, gärna både ursprungstexten och översättningen.
  • Har du önskemål om en viss språklig stil? Om översättningen ska vara lättläst eller behålla samma högtravande stil som originalet, är det bra att tala om det från början. Vem läser texten? Är det en tekniker, specialist eller en konsument?